fbpx

The Blog

January 31, 2020 0 Broadband

K O N K U R S PER Animator/e

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës,
1. 2D/3D Animator/e
Vendi i punës: Prishtinë, në Selinë e “Art Motion”.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:
– Animimi dhe dizajnimi i 2D/3D modeleve, prapavijave, seteve, karakterve, objekteve, hapësirave, siglave, shpicave dhe kërkesave të tjera, në aftatet e caktuara të prodhimit;
– Puna me softverë si 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, After Effects, Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro, softverë të tjerë për montazh, ose ekuivalent për 2D/3D.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:
– Të jetë i/e diplomuar ne drejtimet: Komunikim vizuel, Dizajn Grafik;
– Të ketë 2 deri 3 vjet pervojë në fushën e dizajnit;
– Protofilio të pasur me punët e tij/saj deri më tani;
– Të jetë i aftë të punojë me Photoshop dhe Illustrator.
Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:
– CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore – universitare;
– Letër Motivuese;
– Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;

Aplikimi bëhet përmes e-mailit – postës elektronike, në:

hr@artmotion.net

 

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën: 07.02.2019